Ślimak Teodorosa  • Ślimak Teodorosa to konstrukcja złożona z trójkątów prostokątnych, w których jedna z przyprostokątnych ma długość 1, a druga jest równa długości przeciwprostokątnej poprzedniego trójkąta.
  • Pomysł konstrukcji opiera się na twierdzeniu Pitagorasa.
  • Ślimak Teodorosa jest wykorzystywany do konstrukcji odcinków o długości √2, √3, √5  itd. 
  • Nazwa konstrukcji pochodzi od imienia greckiego matematyka i filozofa, Teodorosa z Cyreny.
Rysunek został wykonany za pomocą programu GeoGebra
       
Proces powstawania
Krok 1
Budujemy trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 1.

Krok 2
Na przeciwprostokątnej budujemy odcinek prostopadły o długości równej 1, następnie łączymy koniec odcinka z drugim wierzchołkiem trójkąta.


Krok 3
Czynność tą powtarzamy do uzyskania  interesującej nas długości.

Poniżej zamieszczamy zdjęcie ślimaka w wersji roboczej, 
które pokazuje w całości Naszą pracę. 
 Konstrukcję wykonaliśmy w programie GeoGebra.
Klikając na poniższe zdjęcie zobaczysz pełną konstrukcję ślimaka.